Ελαιουργείο "Ινατος"

Έδρα της εταιρίας είναι η περιοχή Ινίου Μονοφατσίου  Ηρακλείου Κρήτης. Ιδρύθηκε το 1973 από τον Ελευθέριο Μαθιουδάκη . Από την αρχή φροντίζει να εναρμονίζεται με τις ανάγκες της εποχής και να τις ξεπερνά, μέσω της επαναλαμβανόμενης αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών και μεθόδων επεξεργασίας του καρπού της ελιάς.