• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Ελαιουργείο Ινατος

Έδρα της εταιρίας είναι η περιοχή Ινίου Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης. Ιδρύθηκε το 1973

read more

Η Μέθοδος

Χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές μεθόδους, για παραγωγές με μεγάλες απαιτήσεις

read more

Το Ελαιόλαδο

Το ελαιόλαδο αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της διατροφής στη χώρα μας. Χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση .

read more

Το Ελαιόδενδρο

Ελιά! Σύμβολο ειρήνης, σοφίας, γονιμότητας, ευημερίας, ευφορίας, τύχης, νίκης.

read more

Διαφημιστικό σποτ 1

Διαφημιστικό σποτ 2