Ελαιουργείο "Ινατος"

Έδρα της εταιρίας είναι η περιοχή Ινίου Μονοφατσίου  Ηρακλείου Κρήτης. Ιδρύθηκε το 1973 από τον Ελευθέριο Μαθιουδάκη . Από την αρχή φροντίζει να εναρμονίζεται με τις ανάγκες της εποχής και να τις ξεπερνά, μέσω της επαναλαμβανόμενης αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών και μεθόδων επεξεργασίας του καρπού της ελιάς.

Το 1973 η μονάδα λειτουργούσε με μποξάδες και πιεστήρια. Το 1980 ανακαινήθηκε και εκσυγχρονίστηκε  σε φυγοκεντρικό.  Σήμερα σε ένα άριστο κτιριακό συγκρότημα, αναβαθμίζεται με μια πρότυπη και υπερσύγχρονη μονάδα επεξεργασίας ελαιόκαρπου που διασφαλίζει την μέγιστη  ποιότητα  και ποσότητα ελαιολάδου. Στο ελαιοτριβείο μας μπορείτε σήμερα να βγάζετε το ελαιόλαδο σας, σε ένα κτίριο με άνεση και την απόλυτη καθαριότητα, με μηχανήματα τελευταίας γενιάς, υψηλής δυναμικότητας που σας εξυπηρετούν άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση.

Ελαιουργείο  Ινατος