Ελαιουργείο Ίνατος - Διαδικασία Παραγωγης

Ελαιουργείο Ίνατος Χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές μεθόδους, για παραγωγές με μεγάλες απαιτήσεις στην ποιότητα, τηρώντας υψηλές προδιαγραφές παραγωγής σε συνδυασμό με την αγάπη και το μεράκι για την ελαιουργία, εξασφαλίζουμε την άριστη και μοναδικής ποιότητας ελαιόλαδο.

 • {Παραλαβή του καρπού}
 • {Αποφύλλωση, απομάκρυνση ξένων υλών και πλύσιμο}
 • {Άλεση του καρπού}
 • {Μάλαξη της ελαιοζύμης}
 • {Αραίωση της ελαιοζύμης}
 • {Εξαγωγή του ελαιολάδου}
 • {Καθαρισμός ελαιόλαδου}
 • Η επεξεργασία του ελαιόλαδου περιλαμβάνει την παραλαβή του καρπού, το πλύσιμο των ελιών, την άλεση του ελαιόκαρπου, τη μάλαξη, την παραλαβή του ελαιόλαδου και τέλος τον καθαρισμό του.

  Παραλαβή του καρπού: 

  Μετά την συγκομιδή οι ελιές παραδίδονται σε εμάς για επεξεργασία.  Η επεξεργασία πρέπει να γίνει το γρηγορότερο δυνατόν. Σε διαφορετική περίπτωση ο καρπός θα πρέπει να μείνει σε χώρο με καλό αερισμό για μικρό χρονικό διάστημα.

  Αποφύλλωση, απομάκρυνση ξένων υλών και πλύσιμο:

  Οι ξένες προσμίξεις εάν αλεσθούν μαζί με τον ελαιόκαρπο, επηρεάζουν αρνητικά το άρωμα του ελαιόλαδου και αυξάνουν την οξύτητά του. Γι’αυτό το λόγο οι ελιές τοποθετούνται αρχικά στη χοάνη παραλαβής ελαιόκαρπου και στην συνέχεια στο αποφυλλωτήριο, για την απομάκρυνση των φύλλων και άλλων φερτών υλικών.

  Στη συνέχεια ακολουθεί πλύσιμο για την απομάκρυνση ξένων υλών (λάσπη, γαιώδη συστατικά, σκόνη, χώμα).

  Άλεση του καρπού: 

  Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας η άλεση γίνεται σε μεταλλικούς μύλους, σφυρόμυλους και σπαστήρες με αντίθετα περιστρεφόμενους οδοντωτούς δίσκους ή κυλινδροσπαστήρες

  Ελαιουργείο Ίνατος Μάλαξη της ελαιοζύμης:

  Μετά την άλεση, η ελαιοζύμη αναμιγνύεται στο μαλακτήρα (ανοξείδωτες δεξαμενές με διπλά τοιχώματα που θερμαίνονται με κυκλοφορία ζεστού νερού του οποίου η θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 25ο Η μάλαξη αποτελεί βασικό στάδιο της επεξεργασίας, διαρκεί συνήθως 30 λεπτά και συντελεί στην συνένωση των μικρών ελαιοσταγονιδίων σε μεγαλύτερες σταγόνες λαδιού.

  Αραίωση της ελαιοζύμης:

  Στο μαλακτήρα προστίθεται νερό μέχρι και 100% της ποσότητας της ελαιοζύμης (ανάλογα την ωριμότητα του ελαιόκαρπου), πριν την εξαγωγή του ελαιόλαδου σε διφασικούς ή τριφασικούς φυγοκεντρικούς διαχωριστές. Η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά τους 30ο C.

  Εξαγωγή ελαιόλαδου: 

  Η παραλαβή του ελαιόλαδου γίνεται με φυγοκεντρικό διαχωριστή.

  Καθαρισμός ελαιόλαδου:

  Το τελευταίο στάδιο της παραγωγής ελαιόλαδου περιλαμβάνει τον καθαρισμό του από στερεά σωματίδια (τεμάχια σάρκας, φλοιού, θρύμματα πυρηνόξυλου, κλπ) που βρίσκονται διαλυμένα στην υγρή φάση. Το βάρος των σωματιδίων αυτών υπολογίζεται σε ποσοστό 0.5 – 1 % του συνολικού βάρους της υγρής φάσεως και απομακρύνονται με την χρήση παλινδρομικά κινούμενων κόσκινων (κόσκινα απολάσπωσης).